Home

NL

EN

Home Programma Nieuws & Blogs Nieuwsbrief Verslagen Over Land Art Lives

NL

EN

Vito Acconci & Studio, Park in het Water, Den Haag (2008) (Gerrit Schreurs Fotografie, courtesy Stroom Den Haag)
25 april 2024 

Park in het Water, Vito Acconci & Studio

Veldwerk i.s.m. Stroom, Den Haag

Deze eerste bijeenkomst van Land Art Lives vond plaats in april 2024
Datum: 25 april 2024
Tijd: 13.30 - 17.00 uur
Locatie: Stroom en Johanna Westerdijksplein, Den Haag

Bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Stroom, Den Haag
Lees het verslag van deze bijeenkomst

Eigenaarschap

Tijdens deze middag onderzochten we de term eigenaarschap tegen de achtergrond van veranderingen in de praktijk van kunst in de openbare ruimte en huidige maatschappelijke ontwikkelingen. We deden dat op zo’n manier dat het landschap, het publiek, het kunstwerk en de kunstenaar daarin ook een rol en stem kregen toebedeeld. Kunstwerk

Park in het Water ligt aan het Johanna Westerdijksplein, in midden in de stad achter station Hollands Spoor, vlak bij de Haagse Hogeschool. Bij de ontwikkeling van het gebied tot campus werd de oude havenstructuur door Vito Acconci & Studio gebruikt om een radicale ingreep te doen. Als een scherf van het landschap maakte hij een eiland dat als een hellende ijsschots dreigt af te drijven.

Het gebied gaat de komende jaren weer op de schop en nieuwe hoogbouw zal het verdichten met horeca en meer groen. Dit vraagt om een intelligente omgang met dit iconische kunstwerk zonder er een stolp overheen te zetten.

Methode emotienetwerken 

De bijeenkomst werd begeleid door Marit van Dijk van het Heritage Lab van de Reinwardt Academie vanuit de methode emotienetwerken. Emotienetwerken is ontstaan in de praktijk van erfgoedwerk: als erfgoed vertelt wie we zijn en willen zijn, moet iedereen in de betekenisgeving en de keuze daarvan een stem hebben.  

Over Stroom

Stroom Den Haag is initiator van een aantal iconische land art-werken, zoals Hemels Gewelf (1996) van James Turrell in de duinen bij Kijkduin en Park in het Water (1998) van Vito Acconci & Studio in de Laakhaven achter station Hollands Spoor. Stroom Den Haag is als organisatie al geruime tijd actief in het realiseren van veel openbare kunstwerken, juist ook in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw toen openbare kunst en land art nauw met elkaar verbonden raakten en veel overheden actief bezig waren met het aanleggen van openbare kunstcollecties. Stroom heeft met veel spraakmakende, nationale en internationale kunstenaars gewerkt en zo de praktijk van kunst in de openbare ruimte in heel Nederland gevoed.

Uitnodiging Fieldwork Park in het Water. Vito Acconci & Studio, Park in het Water, Den Haag (2008). Foto Gerrit Schreurs Fotografie, courtesy Stroom Den Haag